wedran AB levererar konsulttjänster för att hjälpa
företag med IT, Telekom och Management.
Sedan 2005 har vi utvecklat IT-system och optimerat
affärsprocesser på Globala storföretag, myndigheter samt
högtrafikerade webbplatser.

Vi är grundare till Stockholms största konsultnätverk.
I partnerskap med oss får du en långsiktig leverantör av
Seniora konsulter, med stor Industrierfarenhet.

Nedan följer ett urval av tidigare uppdrag inom olika branscher.
Se även våra Kompetensområden för mer information.

Systemutveckling & förvaltning, Java/C#
Bransch: Vård och Läkemedel

Vi förvaltade Läkemedelstjänsten och utvecklade det nya nationella ordinationsverktyget Pascal, som används av Stockholms Läns Landstings och Västra Götalandsregionen.

Systemen, som används av bl.a. läkare och sjuksköterskor, ger en överblick av patientents uttagna läkemedelslista och möjliggör ordination till landets 185 000 patienter som använder dosdispenserde läkemedel.

Tekniker: .NET, C#, Java, jQuery, Spring, MVC2, SQL server, SOA, JavaScipt, Ajax/JSON, Ninject, log4net, Eclipse, Visual Studio, Subversion, TFS ...
Chefserfarenhet & KAM roller
Bransch: Manufacturing Industry

Vi hjälpte vår kund inom Business Intelligence & Service Market Systems. Vi hade affärsansvar för applikationerna, förhandlade avtal för kundens räkning, och tog ett E2E ansvar.

Metoder: Service Level Agreements (SLA); RUP/SDP (SW Development Agile Processes (SCRUM); Practical Project Steering (PPS) by Tieto; IT-Infrastructure Development (IID); Software Test Processes & SW Life Cycle; Hyperion; Project Management; Maintenance Management
Software & License Management
Bransch: Telecom

Vi hjälpte ett världsledande företag att förbättra Mjukvaru & Licensprocesser för
> 50 000 artiklar.

Vi koordinerade arbetet med flera avdelningar, utförde kartläggning av befintliga processer och IT-flöden, och levererade metoder för att lösa problemen inom Licenshanteringen. Genom en ny Licenskultur förbättrades ledtider och intern effektivitet.

Metoder: Konfigurering, ERP system, Licensgenerering, PROPS, Produktledning, Paketering...
Systemutveckling & Integration, Java
Bransch: Internet / Online Gaming

Genom nya funktioner hjälpte vi en marknadsledande webbsajt att öka intäkter och antalet kunder.

Webbsajten är en av världens mest besökta. Vi integrerade bl.a. en mikrovaluta som används dagligen av sajtens medlemmar. Vi integrerade även Sociala Medier vilket effektiviserade registreringsprocesserna och gav nya säljkanaler.

Tekniker: Java, JSP, MySQL, Hibernate, Facebook API, IDEA, HTML/CSS, JavaScipt, Ajax/JSON, jQuery...
Systemarkitektur & Team-ledning
Bransch: Government / Telecom

Vi utvecklade tre middleware-lösningar, tillsammans med 30 ledande organisationer inom mobila lösningar och EU.

Vi utförde systemdesign för kärnkomponenter, förhandlade med andra organisationer, ledde flera team av utvecklare, samt dokumenterade och presenterade våra ansvarsområden till Europeiska Unionen.

Tekniker: Java, J2ME, SOA, Enterprise Architect, SIP, OSGi, SVN, XML, Office, MySQL, PDA, Linux, geo-positionering...
Verksamhetsutveckling & Projektledning
Bransch: Manufacturing Industry

Vi har hjälpt ett globalt företag optimera produktion och införa kostnadsbesparingar i en redan automatiserad miljö.

Vi undersökte en ny teknik som skulle införas på kundens hela produktionslina. Arbetet innefattade både teknisk och finansiell analys av nyttan med den nya tekniken samt rekommendation på implementering och genomförande.

Metoder: PM, MS Project, Supply Chain Management, Marknadsföring, Flödesdiagram, NC, PLC ...